GENERELLE BETINGELSER

GENEREL PRÆSENTATION

Denne hjemmeside administreres af Maria Copenhagen. Maria Copenhagen tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra dette websted til dig, brugeren, betinget af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er angivet her.

Når du besøger vores hjemmeside og køber noget fra os, forpligter du dig til "vores service" og accepterer at overholde følgende vilkår og betingelser ("Vilkår", "Vilkår og betingelser"), herunder de yderligere vilkår og politikker, der er nævnt her og/eller tilgængelige via hyperlink. Disse vilkår gælder for alle brugere af webstedet, herunder, uden begrænsning, brugere, der er browsere, leverandører, kunder, sælgere og/eller bidragydere til indholdet.

Læs venligst disse vilkår for brug omhyggeligt, før du tilgår eller bruger vores hjemmeside. Ved at tilgå eller bruge nogen del af hjemmesiden accepterer du at overholde disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet eller bruge tjenesterne. Hvis disse vilkår og betingelser betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse vilkår og betingelser.

Alle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til den nuværende butik, er også underlagt vilkårene og betingelserne. Du kan til enhver tid gennemse den seneste version af vilkårene og betingelserne på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse vilkår og betingelser ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til webstedet efter offentliggørelse af eventuelle ændringer udgør din accept af disse ændringer.

Vores butik er hostet på Shopify Inc. De forsyner os med den online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og tjenester.

AFSNIT 1 - BETINGELSER FOR ONLINEOPBEVARING
Ved at acceptere disse vilkår og betingelser erklærer du, at du mindst er myndig i det land eller den provins, hvor du bor, eller at du er myndig i dit land eller din provins, og du har givet os dit samtykke til at tillade personer, som du ansætter, at bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til noget ulovligt eller uautoriseret formål, og du må heller ikke, ved at bruge tjenesten, overtræde nogen love i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, love om ophavsret).

Du må ikke overføre orme, virusser eller destruktive koder.

Brud på eller overtrædelse af nogen af betingelserne vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

AFSNIT 2 - GENERELLE BETINGELSER
Vi forbeholder os ret til at nægte service til enhver, uanset årsag, til enhver tid.

Du forstår, at dit indhold (undtagen kreditkortoplysninger) kan overføres ukrypteret og involverer (a) transmission over forskellige netværk; og (b) ændringer i overensstemmelse med de tekniske krav til netværkene eller forbindelsesenhederne. Kreditkortoplysninger er altid krypterede under netværkstransmission.

Du accepterer ikke at reproducere, kopiere, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brug af tjenesten eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på den hjemmeside, hvorigennem tjenesten leveres.

De titler, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.

AFSNIT 3 - TILFREDSHED, OPFYLDELSE OG INFORMATIONSPERIODE

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysningerne på denne hjemmeside ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på denne hjemmeside er kun til generel information og bør ikke påberåbes eller bruges som det eneste grundlag for beslutningstagning uden at konsultere primære, mere nøjagtige, mere komplette eller tidligere informationskilder. Enhver tillid til materialet på denne hjemmeside er på egen risiko.

Denne hjemmeside kan indeholde historiske oplysninger. Historiske oplysninger er ikke nødvendigvis aktuelle og gives kun som reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af denne hjemmeside til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores hjemmeside. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores hjemmeside.

AFSNIT 4 - ÆNDRING AF TJENESTER OG PRISER
Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre eller afbryde tjenesten (eller dele eller indhold heraf) uden varsel.

Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

AFSNIT 5 - VARER ELLER TJENESTER (HVIS RELEVANT)
Nogle produkter eller tjenester kan være tilgængelige udelukkende online via hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes i overensstemmelse med vores returpolitik.

Vi har gjort alt for at vise farver og billeder af vores produkter, der vises i butikken, så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere nøjagtigheden af en farve på din computerskærm.

Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængden af produkter eller tjenester, vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser eller produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel. Vi forbeholder os ret til at annullere ethvert produkt til enhver tid. Alle tilbud om produkter eller tjenester på dette websted er ugyldige, hvis det er forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du har købt eller fået, lever op til dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

AFSNIT 6 - TILSTRÆKKELIGHED AF REGNSKABSMÆSSIGE OG FINANSIELLE OPLYSNINGER
Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, du afgiver til os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de mængder, der købes pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der er placeret på eller under den samme kundekonto, kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi foretager en ændring eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at informere dig ved at kontakte den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev oplyst, da du afgav ordren. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores mening ser ud til at være afgivet af forhandlere, distributører eller distributører.

Du accepterer at give fuldstændige, nøjagtige og korrekte indkøbs- og kontodata for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse, kreditkortnummer og udløbsdato, så vi kan gennemføre transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt.

For mere information, se returpolitikken.

AFSNIT 7 - VALGFRIE VÆRKTØJER
Vi kan give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi ikke overvåger eller har nogen kontrol eller input over.

Du anerkender og accepterer, at vi tilbyder adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som de er tilgængelige" uden nogen garantier eller betingelser af nogen art og uden nogen godkendelse. Vi er ikke ansvarlige for brugen eller driften af valgfrie tredjepartsværktøjer.

Enhver brug af de valgfrie værktøjer, der tilbydes via hjemmesiden, er helt på egen risiko og efter eget skøn, og du skal sikre dig, at du er bekendt med og accepterer de vilkår og betingelser, som værktøjerne leveres af de relevante tredjepartsudbydere.

Vi kan også tilbyde nye tjenester og/eller funktioner på hjemmesiden i fremtiden (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester vil også være underlagt disse vilkår.

AFSNIT 8 - TREDJEPARTS LANDE
Visse former for indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på denne hjemmeside kan lede dig til tredjepartssider, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at gennemgå eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og har intet ansvar for nogen tredjepartsmaterialer eller -websteder eller for andre tredjepartsmaterialer, -produkter eller -tjenester.

Vi er ikke ansvarlige for skader eller tab i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjepartswebsteder. Du bedes omhyggeligt gennemgå tredjeparters politikker og praksis og sikre dig, at du forstår dem, før du foretager nogen transaktion. Klager, krav, problemer eller spørgsmål vedrørende tredjeparts produkter skal rettes til tredjeparten.

AFSNIT 9 - KOMMENTARER OG FEEDBACK
Hvis du på vores anmodning indsender specifikke bidrag (f.eks. konkurrencebidrag) eller, uden en anmodning fra os, indsender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, via post eller på anden måde (samlet kaldet "kommentarer"), accepterer du, at vi kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge i ethvert medium alle kommentarer, du sender til os til enhver tid, uden begrænsning. . Vi er og vil ikke være forpligtet til (1) at holde nogen kommentarer fortrolige; (2) at betale kompensation for nogen observationer; eller (3) at svare på nogen kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt eller krænker nogen parts intellektuelle ejendomsrettigheder eller vilkår og betingelser.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærke, privatliv, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer også, at dine kommentarer ikke vil indeholde ærekrænkende eller ulovligt, fornærmende eller uanstændigt materiale eller indeholde computervirus eller anden malware, der kan påvirke tjenesten eller et relateret websted på nogen måde. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, foregive at være en anden end dig selv eller vildlede os eller nogen tredjepart med hensyn til oprindelsen af nogen kommentarer. Du er eneansvarlig for dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi tager intet ansvar og påtager os intet ansvar for kommentarer fremsat af dig eller nogen tredjepart.

AFSNIT 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER
Videregivelse af dine personlige oplysninger via shoppen reguleres af vores privatlivspolitik.AFSNIT 11 - FEJL OG UDELADELSER
Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores websted eller i tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der vedrører produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, leveringsomkostninger, transittid og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger på tjenesten eller et relateret websted er unøjagtige til enhver tid uden varsel (inklusive efter at du har afgivet ordren).

Vi forpligter os ikke til at opdatere, ændre eller præcisere oplysningerne i Tjenesten eller på nogen hjemmeside, herunder, uden begrænsning, prisoplysninger, undtagen som krævet ved lov. Ingen opdateret eller opdateret dato, der anvendes i tjenesten eller på en tilknyttet hjemmeside, bør anføres for at indikere, at alle oplysninger i tjenesten eller på en tilknyttet hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.

AFSNIT 12 - FORBUDT BRUG
Ud over andre forbud, der er angivet i brugsbetingelserne, må du ikke bruge webstedet eller dets indhold: (a) til noget ulovligt formål; (b) kræve, at nogen anden person udfører eller deltager i nogen ulovlig handling; (c) overtræde lokale internationale, føderale, provinsielle eller statslige bestemmelser, regler, love eller forordninger; (d) overtræde eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, injurier, ærekrænkelse, fortvivlelse, intimidering eller diskrimination på grundlag af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) uploade eller overføre virus eller anden ondsindet kode, der vil eller kan bruges på nogen måde, der påvirker funktionaliteten eller driften af tjenesten eller ethvert websted, andre websteder eller internettet; (h) indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål; eller (k) forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i tjenesten eller ethvert tilknyttet websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os ret til at afslutte din brug af tjenesten eller enhver relateret hjemmeside i strid med enhver forbudt brug.

AFSNIT 13 - FRASKRIVELSE AF GARANTIER; BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Vi garanterer ikke, repræsenterer ikke eller garanterer, at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der opnås ved at bruge tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten i en ubestemt periode eller afbryde tjenesten til enhver tid uden varsel.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug eller manglende evne til at bruge tjenesten er dit eget ansvar. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres via tjenesten, leveres (medmindre det udtrykkeligt er angivet til os) "som de er" og "som tilgængelige" til din brug, uden nogen form for garanti eller tilladelse, som standard, herunder eventuelle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, kommerciel kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.

Under ingen omstændigheder skal du inspirere os, direktører, ledere, medarbejdere, datterselskaber, agenturer, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere holdes ansvarlige for skader, tab, krav eller direkte, indirekte, tilfældige, straffende, eksemplariske, straffende eller andre lignende skader af nogen art, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, tabte indtægter, tabte besparelser, tab af data, udskiftningsomkostninger eller andre lignende skader. I forbindelse med enhver form for erstatning, straf eller andre lignende skader af enhver art, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, tabte indtægter, tabte besparelser, tab af data, erstatningsomkostninger eller andre lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), ansvar brug af enhver tjeneste eller produkt købt gennem tjenesten eller ethvert andet krav på nogen måde relateret til din brug af tjenesten eller ethvert produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i ethvert indhold eller ethvert tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brug af tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er uploadet, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selvom tjenesten anbefaler det. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, er vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænset til det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven.

AFSNIT 14 - AFSLUTNING
Parternes forpligtelser og ansvar, som de har påtaget sig før opsigelsesdatoen, forbliver i kraft på tidspunktet for opsigelsen af denne aftale til alle formål.

Disse brugsbetingelser er kun gyldige, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse vilkår ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du holder op med at bruge vores websted.

Hvis du efter vores mening undlader eller har mistanke om, at du har undladt at overholde et vilkår eller en bestemmelse i disse vilkår og betingelser, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil være ansvarlig for alle skyldige beløb inklusive datoen for opsigelsen; og / eller som et resultat kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller nogen del af dem).

AFSNIT 15 - AFTALER GÆLDER ALTID
Manglende overholdelse eller udøvelse af en rettighed eller bestemmelse i disse Servicevilkår udgør ikke et afkald på den pågældende rettighed.

Disse vilkår, såvel som eventuelle driftsregler, der er offentliggjort af os på dette websted eller i forbindelse med tjenesten, udgør hele din aftale og forståelse mellem dig og os og styrer din brug af tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler, meddelelser og forslag. eller samtidig, mundtlig eller skriftlig, mellem dig og os (inklusive men ikke begrænset til tidligere versioner af vilkårene).

Eventuelle tvetydigheder i fortolkningen af disse vilkår vil ikke blive fortolket til fordel for den part, der udarbejder dem.

AFSNIT 16 - ÆNDRINGER I SERVICEVILKÅRENE
Du kan til enhver tid gennemse den nyeste version af vilkårene på denne side.

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse vilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores websted eller service efter offentliggørelse af ændringer i disse vilkår og betingelser udgør din accept af disse ændringer.


AFSNIT 17 - KONTAKTOPLYSNINGER
Spørgsmål om vilkårene skal sendes til os på

Info@mariacopenhagen.com


GÆLDENDE LOVGIVNING
Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Irland.


VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Registreret firmanavn: Y Bosch

Registreret firmanummer: 90493729

Registreret virksomhedsadresse: Cantate 44, 1507VP Zaandam

Momsregistreringsnummer: NL004820904B37